Insiders

Alla uppgifter är från Finansinspektionens offentliga insynsregister.

Insynspersoner per 2016-07-25
Namn Befattning Befattning från Senaste transaktion
Antonsson, Roland Styrelseledamot 2012-05-03 -
Arnius, Sophie Annan befattning 2014-01-02 -
Askensjö, Håkan Annan befattning 2008-07-14 -
Baltzari, Peter Styrelsesuppleant 2014-05-06 2014-05-06
Berglund, Marie Louise Styrelseledamot 2003-05-05 2004-12-21
Berntsson, Jan Revisor 2015-05-05 2015-05-05
Engström, Lars Styrelseledamot 2015-05-05 2015-05-05
Erixon, Tom Styrelseledamot 2013-05-03 2015-11-30
Evrell, Lennart VD 2008-01-01 2016-05-09
Evrell, Lennart Styrelseledamot 2008-05-20 2016-05-09
Gabrielsson, Håkan Annan befattning 2016-04-01 2016-04-01
Heeroma, Pierre Annan befattning 2009-10-01 2013-06-11
Holmberg, Marie Styrelseledamot 2008-05-20 2007-03-14
Konradsson, Kerstin Annan befattning 2012-02-01 2016-05-06
Lehtinen, Jussi Styrelsesuppleant 2016-05-03 2016-05-03
Linde, Kristina Annan befattning 2015-11-02 2015-11-02
Litzén, Ulla Styrelseledamot 2005-10-21 2007-05-04
Löw, Michael G:son Styrelseledamot 2010-04-27 2010-05-06
Nilsson, Elisabeth Styrelseledamot 2015-05-05 2016-07-01
Remahl, Mattias Annan befattning 2011-12-01 -
Rydén, Eva Annan befattning 2010-08-30 -
Staffas, Mikael Annan befattning 2011-06-01 2016-03-11
Stenecker, Björn Annan befattning 2012-09-06 2012-09-06
Stenström, Oskar Annan befattning 2016-04-01 2016-04-01
Ståhl, Kenneth Styrelseledamot 2014-05-06 -
Söderberg, Karl Annan befattning 2008-01-07 2008-01-07
Söderqvist, Thomas Annan befattning 2015-09-01 2015-09-01
Thunehed, Ann-Christin Annan befattning 2009-01-01 2009-01-13
Ullberg, Anders Styrelseledamot 2005-10-21 2008-07-29
Vauramo, pekka Styrelseledamot 2016-05-03 2016-05-03
Zetterström, Max Annan befattning 2011-11-01 2011-11-01