Delårsrapport Q3 2015

2015-10-23 07:45

Rapport för tredje kvartalet 2015

2015-10-23 07:45

Tredje kvartalet 2015

  • Försäljningsintäkter 9 764 (9 287) MSEK
  • Rörelseresultat 880 (858) MSEK
  • Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager 1 055 (711) MSEK
  • Fritt kassaflöde 953 (728) MSEK
  • Resultat per aktie 2,36 (2,24) SEK

Starkt kassaflöde och starkt kvartal för Smältverk

  • Sjunkande metallpriser under kvartalet.
  • Starkt kvartal för Smältverk med hög produktion.
  • Produktionsstörningar i Aitik.

Se bifogad kvartalsrapport i sin helhet.

Kvartalsrapporten presenteras via webcast/telefonkonferens fredagen den 23 oktober kl 09:30 (CET). Information finns tillgänglig på www.boliden.com.

Kontaktpersoner för information:  
Lennart Evrell, VD och koncernchef    Tel: 08-610 15 00
Mikael Staffas, Ekonomi- och finansdirektör  Tel: 08-610 15 00
Sophie Arnius, Chef Investor Relations Tel: 08-610 15 23, 070-590 8072