Bolidenaktien

Bolidenaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och ingår i Large Cap-segmentet. Under 2013 omsattes uppskattningsvis 1,1 miljarder Bolidenaktier på samtliga handelsplatser. Vid sidan av NASDAQ OMX index ingår aktien i ett flertal internationella index.

Under 2013 avnoterade Boliden sina aktier från Torontobörsen. Den främsta anledningen var att handelsvolymen på TSX har minskat betydligt jämfört med NASDAQ OMX Stockholm och alternativa marknadsplatser.

Kontinuerligt uppdaterad aktiekurs- och totalavkastning