Investor Relations

Den här sektionen har till syfte att erbjuda ett brett utbud av finansiell information för att underlätta bedömningen av Boliden. Tveka därför inte att kontakta oss om Du saknar något i vår kommunikation. E-mail investorrelations@boliden.com

Q3 2015

Bolidens rapport för tredje kvartalet 2015 publicerades fredagen den 23 oktober kl.07.45. Samma dag kl.09.30 hölls en press- och analytikerkonferens.
Mer info

Pressmeddelanden

2016-02-11 - - Fokus för Bolidens prospekteringsverksamhet är att säkra livslängden i befintliga gruvor samt...

2016-02-11 - - Boliden gjorde ett starkt årsresultat under besvärliga marknadsförhållanden och kunde...

Senaste rapporterna

2016-02-11 - Fjärde kvartalet 2015 Försäljningsintäkter 9 699 (9 614) MSEK Rörelseresultat 416 (1...

2015-10-23 - Tredje kvartalet 2015 Försäljningsintäkter 9 764 (9 287) MSEK Rörelseresultat 880...

IR kontakt
Sophie Arnius
Titel: Director, Investor Relations
Stad: Stockholm
Telefon:
  • 08-610 15 23
  • 070-590 80 72