Investor Relations

Den här sektionen har till syfte att erbjuda ett brett utbud av finansiell information för att underlätta bedömningen av Boliden. Tveka därför inte att kontakta oss om Du saknar något i vår kommunikation. E-mail investorrelations@boliden.com

 

Pressmeddelanden

2014-04-02 - Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels      vara...

2014-04-02 - -  Vi ser denna obligation som ett komplement till vår befintliga finansiering och som ett bra sätt...

Senaste rapporterna

2014-03-13 - Bolidens årsredovisning för 2013 finns nu tillgänglig på koncernens webbsida www.boliden.com....

2014-02-12 - Fjärde kvartalet 2013 Försäljningsintäkter 8 653 (10 194) MSEK Rörelseresultat...

IR kontakt
Sophie Arnius
Titel: Director, Investor Relations
Stad: Stockholm
Telefon:
  • 08-610 15 23
  • 070-590 80 72