Investor Relations

Den här sektionen har till syfte att erbjuda ett brett utbud av finansiell information för att underlätta bedömningen av Boliden. Tveka därför inte att kontakta oss om Du saknar något i vår kommunikation. E-mail investorrelations@boliden.com

Förvärv av koppargruvan Kylylahti

Med anledning av förvärvet arrangerade Boliden en telefonkonferens den 8 juli med vd och koncernchef Lennart Evrell, och ekonomi- och finansdirektör Mikael Staffas.

Länk till presentationsmaterial

Pressmeddelanden

2014-10-22 - - Det har varit ett mångfacetterat kvartal. Vi har bra fart i de nya anläggningarna i Garpenberg och...

2014-10-01 - -  Vi välkomnar medarbetarna vid Kylylahti till Bolidenkoncernen. Integreringsarbetet har...

Senaste rapporterna

2014-10-22 - Tredje kvartalet 2014 Försäljningsintäkter 9 287 (8 471) MSEK Rörelseresultat 858...

2014-07-18 - Andra kvartalet 2014 Försäljningsintäkter 9 438 (8 035) MSEK Rörelseresultat 478 (-59)...

IR kontakt
Sophie Arnius
Titel: Director, Investor Relations
Stad: Stockholm
Telefon:
  • 08-610 15 23
  • 070-590 80 72