Investor Relations

Den här sektionen har till syfte att erbjuda ett brett utbud av finansiell information för att underlätta bedömningen av Boliden. Tveka därför inte att kontakta oss om Du saknar något i vår kommunikation. E-mail investorrelations@boliden.com

Kapitalmarknadsdag 2014

Mer information (engelska)

 

Pressmeddelanden

2015-03-31 - Aktieägarna i Boliden AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 5 maj 2015 kl. 13.30....

2015-03-26 - Bolidens valberedning kommer till årsstämman den 5 maj 2015 föreslå nyval av Elisabeth Nilsson...

Senaste rapporterna

2015-03-11 - Bolidens årsredovisning och GRI-rapport för 2014 finns nu tillgänglig på www.boliden.com. Det...

2015-02-12 - Fjärde kvartalet 2014 Försäljningsintäkter 9 614 (8 653) MSEK Rörelseresultat 1...

IR kontakt
Sophie Arnius
Titel: Director, Investor Relations
Stad: Stockholm
Telefon:
  • 08-610 15 23
  • 070-590 80 72