Investor Relations

Den här sektionen har till syfte att erbjuda ett brett utbud av finansiell information för att underlätta bedömningen av Boliden. Tveka därför inte att kontakta oss om Du saknar något i vår kommunikation. E-mail investorrelations@boliden.com

Förvärv av koppargruvan Kylylahti

Med anledning av förvärvet arrangerade Boliden en telefonkonferens den 8 juli med vd och koncernchef Lennart Evrell, och ekonomi- och finansdirektör Mikael Staffas.

Länk till presentationsmaterial

Pressmeddelanden

2014-10-01 - -  Vi välkomnar medarbetarna vid Kylylahti till Bolidenkoncernen. Integreringsarbetet har...

2014-08-26 - -   Metaller spelar på ett eller annat sätt en betydelsefull roll för så gott som all...

Senaste rapporterna

2014-07-18 - Andra kvartalet 2014 Försäljningsintäkter 9 438 (8 035) MSEK Rörelseresultat 478 (-59)...

2014-05-06 - Första kvartalet 2014 Försäljningsintäkter 8 550 (9 249) MSEK Rörelseresultat 265...

IR kontakt
Sophie Arnius
Titel: Director, Investor Relations
Stad: Stockholm
Telefon:
  • 08-610 15 23
  • 070-590 80 72